วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เลขฐานสอง

ว      =   11000111
ร      =   11000011
ร      =   11000011
ณ    =   10110011
พ     =   10111110
ร      =   11000011
เด็กเก่งและดี
เ= 11100000
ด= 10110100
้= 11100111
ก=10100001
เ=11100000
ก= 10100001
่=11101000
ง=10100111
แ=11100001
ล=11000101
ะ=11010000
ด=10110100
ี=11010100

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น